Om Kulturskolen / Medarbejder infoside

Medarbejder infoside

 
MØDER
Lærerrådsmøder 2017 - klik her
LU/MED-møder 2017 -  klik her
Lærerrådsmøder 2016 - klik her
 
2016 LU/MED-møder - klik her

----------------------------------------------------------------------------------------------
 
BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
MED-Udvalg:
Udvalget består af følgende medlemmer:

Line Kemner, lærerrådsformand
Jens Peter Børch, tillidsmand/arbejdsmiljørepræsentant
Erling Bevensee, Kulturskoleleder og -koordinator
Ole Heie, Souschef Kulturskolen
Laila Berthelsen, Billedskolen
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
KULTURSKOLENS - APV
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
STRATETISK UDVIKLING I MUSIKSKOLEN
 
Musikskolens strategiske udvikling
Den strategiske udvikling beskrives med to billeder.
  1. Den musikalske udvikling, som er en pyramideopbygget formidling af det overordnede indhold i den musikalske udvikling med afsæt i det politisk bestemte formål med musikskolernes undervisning.
    Din musikalske udvikling
    Denne pyramide er samtidig motoren, der roterer i de figurer der illustrerer sammenhængen i den strategiske udvikling.
  2. Musikskolens strategiske udvikling
    Cirklerne i den strategiske udvikling definerer væsentlige områder musikundervisningen skal forholde sig til og udvikle sig i og med.