Pige spiller klaver
FORSKOLEN

Mød Line og Ditte

-to af vores super seje underviserer

Tidlig musikstart

Tilbydes børn fra 0 år til ca. 8 år.

 

Undervisningen sigter overordnet på at stimulere barnets umiddelbare musikglæde og videreudvikle dets musikalske anlæg. Børns musikalske potentiale er forskelligt, men generelt er det vigtigt, at det enkelte barns musiske evner stimuleres og udvikles så tidligt som muligt.

Det er en almindelig antagelse blandt psykologer og kognitionsforskere, at udviklingen af børns musikalske, rytmiske og motoriske færdigheder spiller en rolle for deres udvikling, også af andre fædigheder.

Musikundervisningen dækker over en helhedspædagogik som hjælper børnene til at bruge deres evner på alle områder og indeholder derfor et naturligt tværfagligt aspekt, som støtter alle former for indlæringsfunktioner (skrivning, læsning og matematik).

Børnene træner automatisk de redskaber som de kommer til at bruge i hele deres udvikling: motorikken, koncentrationsevnen, hukommelsen, fantasien og træning af stemme gennem sang - herunder forståelse af sammenhæng mellem sprog og rytme.

Musikundervisningen er opdelt i aldersgrupper

Forældre/barn
I forældre/barnundervisningen er det centrale element undervisning af barnet sammen med undervisningen af de voksne.
Formålet er herigennem at give børn og forældre en fælles musikalsk reference og dermed gøre sang og musik til et centralt element i familiens samvær.

Undervisningen for børn og forældre giver mulighed for at påvirke hjemmets musikmiljø, så det f.eks. støtter barnets senere intrumentalundervisning. Holdene tilrettelægges efter børnenes udvikling. Det vil normalt medføre en aldersspredning som f.eks. 0(1)-2år, 3-5 år.
Hold er på 10-12 personer.

Musik & Rytmik på rejse (daginstitutioner)
Vi synger, danser og spiller på rytmeinstrumenter, leger og improviserer. Børnene stimulerer deres naturlige glæde ved at skabe, udtrykke og opleve musik. Undervisningen er et tilbud til alle børnehaver i perioden på 3 md.
Hold er på 10-12 personer.

 

Musikalsk forskole I (6 år)
I musikalsk forskole I bevidstgøres de musikalske grundbegreber som puls, rytme, melodi og form. Gennem lege videreudvikler børnene sang, spil, bevægelse, dramatik og lydformning. Der lægges vægt på skabende aktiviteter, udvikling af koncentration og evnen til at lytte. Emner som i høj grad vil kunne støtte hele indskolingsforløbet.
Hold er på 10-12 personer.

Musikalsk forskole II (7 år)
I musikalsk forskole II sætter vi focus på elementært sammenspil med de almindelige rytmeinstrumenter, stavspil m.v. Der bliver her skabt et solidt fundament til den kommende instumental- og sangundervisning.
Hold er på 10-12 personer.

Musikværksted (8-10 år)
For at danne bro mellem forskolen og instrumentalundervisningen tilbyder musikskolen som noget nyt et fag som vi har kaldt "Musikværksted"

Ideen er at eleverne i mindre grupper får mulighed for at fordybe sig mere i musikken.

Med udgangspunkt i musiklokalets instrumentarium udvikles sammenspilsorkester hvor instrumenter som: klaver, bas, trommesæt, congas, xylofon, klokkespil, mikrofonsang og sidst men ikke mindst klaptræ vil indgå.

I løbet af året vil eleverne således kunne opleve forskellige sammenspilsmuligheder og samtidig ved besøg i timen blive præsenteret for alle de instrumenter man kan gå til i musikskolen.

Holdstørrelse: 6-8 Lektionslængde 45 min.