Forskolen er opdelt i aldersgrupper. Holdene er på 8-12 elever.
Kør musen henover kasserne for mere info.
Forældre/barn

1-2 år og 3-5 år

Musikalsk Forskole

6 år

Musikalsk forskole II

7 år

Musikværksted

8-10 år

Tidlig musikstart

Undervisningen sigter overordnet på at stimulere barnets umiddelbare musikglæde og videreudvikle dets musikalske anlæg. Børns musikalske potentiale er forskelligt, men generelt er det vigtigt, at det enkelte barns musiske evner stimuleres og udvikles så tidligt som muligt.

Det er en almindelig antagelse blandt psykologer og kognitionsforskere, at udviklingen af børns musikalske, rytmiske og motoriske færdigheder spiller en rolle for deres udvikling, også af andre fædigheder.

Musikundervisningen dækker over en helhedspædagogik som hjælper børnene til at bruge deres evner på alle områder og indeholder derfor et naturligt tværfagligt aspekt, som støtter alle former for indlæringsfunktioner (skrivning, læsning og matematik).

Børnene træner automatisk de redskaber som de kommer til at bruge i hele deres udvikling: motorikken, koncentrationsevnen, hukommelsen, fantasien og træning af stemme gennem sang - herunder forståelse af sammenhæng mellem sprog og rytme.

Musikundervisningen er opdelt i aldersgrupper

To af forskolens dygtige lærer
Mød Line & Ditte

Eksempel

Lisa er 7 år og synes musik er spændende.

Hun har derfor meldt sig til Musikalsk Forskole II.

Her får hun et solidt rytmisk fundament og kendskab til forskellige instrumenter. 

Musikalsk forskole = 40,- pr. gang

Pige spiller klaver
FORSKOLEN