Skip to main content

Billedskolen

Billedkunst er sansning

Billedkunst opleves og udtrykkes individuelt. Her kan vi gennem eksperimenter omsætte fantasi og sansning til nye erkendelser af verdenen.

Det visuelle har aldrig fyldt mere end i dag. Derfor er det vigtig, at vores børn og unge gennem dialog kan opleve og reflektere over kunsten og kulturens billeder og samtidig har et rum, hvor de kan omsætte deres oplevelser til egne udtryk.

På billedskolen ønsker vi at give eleverne plads til at tænke ud af boksen - at eksperimentere. Eksperimentet har aldrig været vigtigere i et samfund, hvor alting skal måles, og hvor der ikke er plads til at fejle. Men netop det at fejle er vejen til nye eksperimenter, og det er sådan vi udvikler os og finder nye veje - nye løsninger. Kunst opleves og udtrykkes individuelt. Her er der flere facitlister, og her kan vi udtrykke det, der ikke er ord for, og som ikke kan forklares.

I billedskolen kan eleverne bruge deres fantasi og skabertrang gennem fordybelse, koncentration, eksperimenter og leg.

Sæson 21 - 22

3. - 6. klassetrin 20 uger :

De lange billedskolehold har i alt 20 ugers undervisning med start i uge 39 2021. Fra uge 50 holder vi juleferie.

Eleverne vil i efteråret blive tilbudt at deltage i Billedskolens fællesudflugt. Her vil vi sammen tage ud for at se en aktuel udstilling, som holdene efterfølgende arbejder videre med hjemme på skolen.

Der bliver i år tilbudt lange kurser på Gilbjergskolen, Blistrupskole, Bjørnehøjskolen samt i Helsinge. 0. - 2. klassetrin

Workshophold

Workshopholdene varer i 5 uger.

Der bliver tilbudt 4 hold, 2 med start i uge 43 og to med start i uge 8.

​De to hold afholdes henholdsvis på Gilbjergskolen og i Helsinge.