Billedkunst er sansning

 

Billedkunst opleves og udtrykkes individuelt. Her kan vi gennem eksperimenter omsætte fantasi og sansning til nye erkendelser af verdenen.

 

Det visuelle har aldrig fyldt mere end i dag. Derfor er det vigtig at vores børn og unge har et rum, hvor de gennem dialog kan opleve og reflektere over kunsten og kulturens billeder og samtidig har mulighed for, at omsætte deres oplevelser til egne udtryk.

På billedskolen ønsker vi at give eleverne rum til at tænke ud af boksen - at eksperimentere. Eksperimentet har aldrig været vigtigere i et samfund, hvor alting skal måles, og hvor der ikke er plads til at fejle. Men netop det at fejle er vejen til nye eksperimenter, og det er sådan vi udvikler os og finder nye veje - nye løsninger. Kunst opleves og udtrykkes individuelt. Her er der flere facitlister, og her kan vi udtrykke det, der ikke er ord for, og som ikke kan forklares.

I billedskolen kan eleverne bruge deres fantasi og skabertrang gennem fordybelse, koncentration, eksperimenter og leg.

 

Sæson 19-20
De lange billedskolehold har i alt 20 ugers undervisning med start i uge 39 2019. Vi holder juleferie fra uge 50.
Eleverne vil i efteråret blive tilbudt at deltage i Billedskolens fællesudflugt. Her vil vi sammen tage ud for at se en aktuel udstilling, som holdene efterfølgende arbejder videre med hjemme på skolen.
Der bliver i år tilbudt lange kurser på Gilbjergskolen, Blistrupskole, Nordstjerneskolen samt Sankt Helene Skole, Tilvilde.
Workshop-holdene varer i 5 uger. Der bliver tilbudt 2 hold, med start henholdsvis i uge 43 og uge 8, på både Gilbjergskolen og på Nordstjerneskolen.

 

IMG_1009.jpeg
BILLEDSKOLEN

HVAD OG HVOR

image7.jpeg

FORMÅLSBESKRIVELSE

  • at give børn og unge mulighed for at forholde sig bevidst til kunstens og kulturens visuelle mangfoldighed.


  • at stimulere elevernes kreativitet, selvtillid og skabende evner gennem arbejdet med fantasi og virkelighed.

  • ​at udvikle elevernes billedsprog gennem dialogbaseret undervisning.                                                                 

HVOR ER VI?

På kortet kan du se hele Kulturskolens undervisningstilbud. På dette link kan du se billedskolens undervisningstilbud. 

UNDERVISERE PÅ BILLEDSKOLEN

Vi glæder os til at møde dig

Screenshot 2019-05-06 at 08.38.11.png

JEANNE VILHELMSEN

Underviser 0.-2. klasse på Gilbjergskolen Parkvej og Nordstjerneskolen. Sommerworkshop 2019

Stinna Miller.jpg

STINNA MILLER

Underviser hold G1 i Tisvilde

anne_kromann.jpg

ANNE KROMANN

Underviser hold H1 på Nordstjerneskolen

Susan.jpg

SUSAN WOLLESEN

Underviser hold D1 i Blistrup

Screenshot 2019-05-06 at 08.38.25.png

MARINA PAGH

Sommerworkshop 2019