Musikskolen / Undervisning

Undervisning


  
Velkommen til en spændende og varieret sammensat musikundervisning!

Alle instrumental- og sangelever tilbydes  musikundervisning i en variation mellem soloundervisning, gruppeundervisning og fællesaktiviteter.
  • Soloundervisning: Den enkelte lærer med én elev på valgt hovedsinstrument
  • Gruppeundervisning: Den enkelte lærer med flere elever på valgt hovedinstrument - eller i samarbejde med team af lærere og deres elever
  • Fællesaktiviteter: Et team af lærere med deres elever  i orkestersammenhæng - eller hele Musikskolens planlagte fællesaktiviteter, workshops m.m.
Den enkelte lærer og lærerens samarbejdsteam tilrettelægger et variereret og kvalitativt undervisningsforløb.
 
Hvordan tilrettelægges gruppeundervisning?
Eleverne sammensættes så vidt muligt efter alder og niveau. Eleven skal være indstillet på at kunne afsætte et "tidsbånd" i op til 80 minutter til sin  musikundervisning på undervisningsstedet. Ligesom eleven naturligvis forventes at øve sig fra undervisningsgang til undervisningsgang. 


Der vil i forbindelse med sæsonstart blive arbejdet med planer over undervisningens - og mulige gruppers sammensætning og fællesaktiviteter, således at elev og forældre får et nærmere kendskab til faserne i undervisningen og dets indhold. 

I fem af sæsonens uger  planlægges fællesaktiviteter.
Det er blandt andet instrumentalelevernes første møde i sæsonen og workshopugen i foråret, samt yderligere tre uger. 
 
Ud over dette tilbud, vil der være mulighed for at deltage gratis i enkelte overordnede sammenspilsprojekter der annonceres specielt, og som den enkelte lærer indstiller sin elev til.
 
Rigtig god fornøjelse