Skip to main content

Forskolen

Forskole 0. - 1. kl. Skt. Helene Skole Tisvilde

Musik forskole 0. - 1. kl. (6 - 7  år)
Skt. Helene Skole Tisvilde
I musikalsk forskole arbejder vi med de musikalske grundbegreber som puls, rytme, melodi og form. Gennem lege videreudvikler børnene sang, spil, bevægelse, dramatik og lydformning. Der lægges vægt på skabende aktiviteter, udvikling af koncentration og evnen til at lytte. Emner som i høj grad vil kunne støtte hele indskolingsforløbet.
Der oprettes ikke hold på alle skoler, kontakt kontoret for yderligere oplysninger.
Antal deltagere er 10-12.

Tilmeld

Forskole 0. - 1. kl. Skt. Helene Skole Tisvilde