Skip to main content

Teori og hørelære

TEORI OG HØRELÆRE:
Teori og hørelære er ”to sider af samme sag”, ”to alen af samme stykke”, det handler nemlig om at være bevidst om, og kunne genkende forskellige strukturer i musik, både visuelt og auditivt (på gehør). Her er et godt eksempel på nogen, der har fundet en akkordrækkefølge, vi alle kender:
Undervisningen vil beskæftige sig med forskellige områder af musikalsk udøvelse og forståelse. Harmonilære, intervallære, formlære og rytmelære bl.a. Undervisningen vil hjælpe dig i både indstudering og forståelse af de musikstykker du beskæftiger sig med, uanset instrument og genre.
Undervisningen foregår på Gilbjergskolen afdeling Parkvej tirsdag kl. 18.15 - 19.00 i musiklokale 1 (i kælderen). Lærer er Jesper Caprani.
Deltagelse er gratis for instrumentalelever i musikskolen.

Tilmeld

Teori  og hørelære